Novinky
Konečný užívateľ výhod

              Právnická osoba zapísaná do obchodného registra do 31. októbra 2018 je povinná* do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod....

viac
Blog / Články

Založenie S.R.O.

Úvod Služby Založenie S.R.O.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na podklade plnomocenstva, alebo asistenciou.

 

Zmeny v obchodnom registri - napr. identifikácia konečného užívateľa výhod podľa zakladajúcich dokumentov a zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra 

 

Založenie živnosti - asistencia