Založenie S.R.O.

Úvod SlužbyZaloženie S.R.O.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na podklade plnomocenstva, alebo asistenciou.

 

Zmeny v obchodnom registri - napr. identifikácia konečného užívateľa výhod podľa zakladajúcich dokumentov a zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra 

 

Založenie živnosti - asistencia