Kontakt

Úvod Kontakt

  

EKOMACH s.r.o.

 

IČO: 464 111 01

DIČ: 202 336 3694

 

 

emailekomach@gmail.com

tel.č. : 0903730626

 

 

Sídlo spoločnosti:       


Osadná 3, 

917 02 Trnava

Slovenská republika

 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava

Vložka číslo:  28324/T