ÚČTOVNÍCTVO

Úvod SlužbyÚČTOVNÍCTVO

Vedieme  podvojné účtovníctvo aj jednoduché účtovníctvo

v rámci ktorých je našou činnosťou:

 

 

- kontrola správnosti dokladov z formálneho hľadiska

 

- zaúčtovanie dokladov do príslušných účtovných kníh

 

- inventarizácia účtov, závierka, uzávierka účtovníctva, súvaha, poznámky, výkaz ziskov a strát, 

 

- vyhotovenie a podanie daňových priznaní a s nimi súvisiacich dokumentov

 

- elektronická komunikácia s finančnou správou, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami

 

- vyhotovenie výkazov na štatistický úrad, INTRASTAT

 

- vyhotovenie príkazu na úhradu

 

- poradenstvo v rozsahu živnosti " činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov "

 

- konzultácie - emailom, telefonicky, osobne 

 

- revízia účtovníctva a daní

 

- rekonštrukcia účtovníctva a daní

 

+ ďalšie