Novinky
Konečný užívateľ výhod

              Právnická osoba zapísaná do obchodného registra do 31. októbra 2018 je povinná* do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod....

viac
Blog / Články

MZDY

Úvod Služby MZDY

Komplexná personalistika zahŕňa

 

    - vyhotovenie pracovnej zmluvy / dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
     

    - asistencia pri registrácii platiteľa poistného do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
           

    - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach
     

    - ohlasovanie práceneschopnosti a priepustiek
     

    - vyhotovenie miezd

 

    - vypracovanie a podanie:
   

  •         - mesačný výkaz poistného do sociálnej poisťovne a zdravotných  poisťovní
  •         - mesačný prehľad  o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  •         - ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti
  •         - evidenčný list dôchodkového poistenia
  •         - príkaz na úhradu

          

    + ďalšie