DANE

Vypracovanie a podanie daňového priznania pre :

 


 -   daň z príjmov FO


 

 -   daň z príjmov PO


 

 -   daň z pridanej hodnoty - DPH

                    kontrolný výkaz DPH

                    súhrnný výkaz   DPH

   


 -    daň z motorových vozidiel


 -    dane vyberané zrážkou – napr. cezhraničný prenájom hnuteľného majetku 

 


 

Požiadanie zahraničnej finančnej správy o vrátenie DPH z cudziny - VAT REFUND

                              


 

Elektronická komunikácia s finančnou správou


  

Nezdaniteľná časť základu dane 


 

Daňový bonus 


 

 + ďalšie činnosti